contact  |  e-mail  |  English
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Zuid Organisatie Ontwikkeling
Betere resultaten door de aandacht voor strategie èn gedrag
Gedrag heeft een grote invloed op het (financiële) resultaat van uw organisatie. En welk gedrag effectief is, verandert bovendien met de tijd. Uw succes hangt dus sterk af van de mate waarin u het gedrag in de organisatie in lijn kunt brengen met uw strategische doelstellingen. De toekomst is aan de best aangepasten. Dat bewees Charles Darwin al met zijn vinken-onderzoek. Daarom ondersteunen wij organisaties in:
  • het proces om tot een solide en gedragen strategie te komen
  • het ontwerpen en doorlopen van kritische veranderprocessen
  • effectief en organisatiebreed beïnvloeden van gedrag
Dat doen wij als klankbord voor de leiding, als ontwerper van het veranderproces of in een uitvoerende rol. Onze dienstverlening start soms vanuit het proces van strategievorming en soms vanuit vanuit de wens om tot ander gedrag te komen. Zie hiervoor ook de thema's hierboven.

Onze maatwerk aanpak en vernieuwende interventies zorgen voor blijvend betere resultaten en een plezierig werkklimaat. Wij werken graag met bestuurders of directieleden die weten dat het altijd beter kan.
Share
©2002-2012  Zuid Organisatie Ontwikkeling    Tel: +31 43 325 24 22